PREDUZETNIK je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

Umetnički i stari zanati i poslovi domaće radinosti jesu, naročito: filigranska delatnost, opančarska, grnčarska, kao i izrada predmeta koji imaju estetsko obeležje narodnog stvaralaštva. Ministar nadležan za poslove privrede bliže određuje poslove, koji se u smislu ovog zakona, smatra umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti. Umetnički, stari zanati i poslovi domaće radinosti su delatnosti koje se isključivo registruju u pravnoj formi preduzetnik.

Preduzetnik se registruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Fizičko lice koje odluči da registruje obavljanje delatnosti u pravnoj formi preduzetnik smatra se privrednim subjektom.

Fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisima to određeno.

Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Prilikom registracije, preduzetnik se opredeljuje za jednu, pretežnu delatnost, koju će registrovati u Agenciji, ali ga to ne sprečava da obavljati i druge, zakonom dozvoljene delatnosti.