Registar privrednih subjekata-privredna društva počeo je sa radom 4. januara 2005. godine, čime se sa registracije privrednih subjekata u sudskom postupku prešlo na administrativni postupak registracije, sa ciljem ubrzanja postupka i postizanja veće efikasnosti kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka, koji su od značaja za privredne subjekte i koji su neophodni u svakodnevnom pravnom i poslovnom prometu.

Predmet registracije

Obavezni podaci:

- poslovno ime
- sedište
- datum i vreme osnivanja
- datum i vreme promena
- matični broj dodeljen od strane Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i broj pod kojim se privredni subjekt vodi u Registru
- poresko-identifikacioni broj (PIB)
- pravna forma
- šifra i opis pretežne delatnosti
- brojevi računa u bankama
- poslovno ime, pravna forma, sedište i matični broj osnivača, ako je osnivač pravno lice, odnosno ime i matični broj osnivača ako je osnivač fizičko lice
- ime i matični broj direktora i/ili članova upravnog odbora
- ime i matični broj zastupnika i granice njegovih ovlašćenja
- upisan, uplaćen i unet kapital privrednog subjekta
- elektronska adresa privrednog subjekta
- podaci o likvidaciji i stečaju privrednog subjekta
- zabeležbe podataka od značaja za pravni promet privrednog subjekta
- podaci o nazivima rezervisanim u skladu sa zakonom
- godišnji finansijski izveštaji privrednog subjekta, sastavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno poslovanje.

Fakultativni podaci u Registru:

- skraćeno poslovno ime
- poslovno ime na stranom jeziku
- skraćeno poslovno ime na stranom jeziku
- vreme trajanja, ako je privredni subjekt osnovan na određeno vreme
- ime i matični broj prokuriste
- ime i matični broj ostalih zastupnika i granice njihovih ovlašćenja
- podaci o ogranku privrednog subjekta
- broj telefona i telefaksa privrednog subjekta
- adresa Internet strane.