Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236


Knjigovodstvene usluge obavljamo za sledeće oblike organizovanja:

* pravna lica - privredna društva sa ograničenom odgovornošću - doo (preduzeća)

* ostala pravna lica (udruženja građana, sportski klubovi, ustanove, skupštine stanara i slično)

* preduzetnike (knjigaši i paušalci)

 

Knjigovodstvene usluge obavljamo za sledeće vrste delatnosti:

* trgovinske (maloprodaja i veleprodaja)

* proizvodne

* zanatske

* uslužne i agencijske (marketing, konsalting, dizajn, zastupanje u osiguranju)

* ugostiteljske (barovi, picerije, hamburgerije, restorani, kuhinje)

 

Vodimo poslovne knjige i vršimo sledeće usluge:

* vođenje Dnevnika, Glavne knjige i pomoćnih knjiga

* izrada Kalkulacija prodajne cene (Obrazac KL)

* izrada Knjige evidencije prometa i usluga (Obrazac KEPU)

* vođenje Knjige primljenih računa (KPR)

* vođenje Knjige izlaznih računa (KIR)

* izrada obračuna poreza na dodatu vrednost

* sastavljanje Poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PPPDV)

* vođenje Lista dnevnog prometa ugostitelja (Obrazac DPU)

* vođenje Knjige prihoda i rashoda (Obrazac PK-1)

* izrada Prijemno-evidencionog lista (Obrazac KR)

* izrada Evidencije prodate, isplaćene i vraćene komisione robe (Obrazac KR-1)

* izdrada Dnevnog izveštaja o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica (Obrazac KRI)

* izdrada Dnevnog izveštaja isplaćene i vraćene robe komitentima fizičkim licima (Obrazac KRI-1)

* izrada Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (Obrazac KPO)

 

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.