Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236


Knjigovodstvene usluge obavljamo za sledeće oblike organizovanja:

* pravna lica - privredna društva sa ograničenom odgovornošću - doo (preduzeća)

* preduzetnike (knjigaši i paušalci)

 

Knjigovodstvene usluge obavljamo za sledeće vrste delatnosti:

* uslužne i agencijske (it usluge, marketing, konsalting, dizajn, projektovanje, prevođenje, edukacija i slično)

* trgovinske (maloprodaja i veleprodaja)

* zanatske uslugeVodimo poslovne knjige i vršimo sledeće usluge:

* vođenje Dnevnika, Glavne knjige i pomoćnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva

* izrada Kalkulacija prodajne cene

* izrada Knjige evidencije prometa (Obrazac KEP)

* vođenje Knjige primljenih računa (KPR)

* vođenje Knjige izlaznih računa (KIR)

* izrada obračuna poreza na dodatu vrednost i vođenje POPDV obrasca

* sastavljanje Poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PPPDV)

* vođenje Lista dnevnog prometa ugostitelja (Obrazac DPU)

* vođenje Knjige prihoda i rashoda samo poljoprivrednike po sistemu prostog knjigovodstva (Obrazac PK-1)

* izrada Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (Obrazac KPO) - samo za paušalce

 

Kao agencija imamo osiguranje od profesionalne odgovornosti za računovođe kao zaštitu od profesinalnih grešaka u poreskim i računovodstvenim poslovima kao dodatni vid zaštite naših klijenata.

 

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.